06Jun

Antonín Ambrož

Spolupráce s lidmi na správném místě je vždy zárukou úspěchu. Společnost scanservice a.s. nám dodává řešení na digitalizaci poštovního peněžního styku i několika dalších agend již mnoho let a mohu potvrdit naši naprostou spokojenost.

06Jun

Ľubomír Mindek

Využíváme již mnoho let technologie pro automatizované zpracování poštovních platebních dokladů. Jak implementované řešení tak především následný support jsou na vysoké profesionální úrovni a splňují naše všestranné požadavky.

06Jun

Karel Plavka

Projekt zpracování a vytěžování dat z 50 typů příchozích dokumentů má svá specifika a společnost scanservice a.s. nabídla řešení, které se osvědčilo jako vysoce efektivní a spolehlivé. Vysoce také hodnotím následnou podporu a vstřícnost při realizaci změn.